O nás

  • úpravu planírovanie terénu
  • príprava terénu pod cesty chodníky a parkoviská
  • výkop inžinierskych sietí
  • výkop základov budov
  • výkop základov ohrád žúmp a bazénov
  • výkop jám rôznych rozmerov
  • vŕtanie dier
  • likvidácia koreňov stromov
  • odhŕňanie snehu v zimnom období