Zemné práce ČAVOJSKÝ

Zemné práce PRIEVIDZA

zemné práce, búracie práce, úprava komunikácií, odvoz dovoz stavebného materiálu

Zemné práce a výkopové práce

Preprava nákladu

Prenájom stavebnej techniky

Stavebné a búracie práce

Recyklácia stavebného odpadu

Zimná úprava ciest